Present Continuous (Folyamatos jelen)

A present continuous vagy más néves present progressive, azaz a folyamatos jelen az angol nyelvben egy olyan igeidő, amit gyakran használsz az aktuális pillanatban zajló cselekvéseid vagy folyamataid kifejezésére. Biztosan találkoztál már vele, de lehet, hogy néha kihívást jelent számodra a megfelelő használata.

Ez a cikk arra törekszik, hogy egyszerűen és világosan bemutassa neked a folyamatos jelen használatát, hogy magabiztosan alkalmazhasd mindennapi kommunikációdban és írásban. Ahogy végigolvassuk, meg fogod érteni a present continuous alapvető felépítését, használatát különböző helyzetekben, valamint néhány gyakori hibát és azok javítási lehetőségeit. A cikk célja, hogy segítsen neked abban, hogy jobban megértsd és hatékonyabban használd ezt az igeidőt az angol nyelvben. Hajrá, kezdjük el!

present continuous

Forma

Kijelentő

Állító

am/is/are + -ing

Tagadó

am/is/are + NOT + -ing

Kérdő

Kérdő módban felcserélődik a segédige az alannyal:

Am/is/are + alany (I, you, we, he, she, it) + -ing

Rövid válaszok

A rövid válaszok arra szolgálnak, hogy ne kelljen az egész mondatot megismételni eldöntendő kérdések esetén. Természetesen mindig lehet cask egyszerűen ‘yes’-t vagy ‘no’-t mondani, de így elegánsabb.

Használat

A Present Continuous (folyamatos jelen) időtens az angol nyelvben olyan cselekvéseket vagy folyamatokat fejez ki, amelyek jelenleg zajlanak, vagy röviddel a beszéd pillanata előtt kezdődtek, és tovább folytatódnak a jelenben.

Példák a használatára:

1. Jelenlegi tevékenységek kifejezése

I am playing the guitar at the moment.

She is typing an email to her boss right now.

They are watching a movie together.

The chef is cooking dinner in the kitchen.

The children are playing in the garden.

The workers are building a new house across the street.

My mom is watering the plants in the garden.

The students are presenting their projects in class.

The athletes are training for the upcoming competition.

A fenti példákban találsz két időhatározót. Ha van kedved, keresd ki őket. Az alábbi gombra kattintva megtudhatod melyek ezek:

IDŐHATÁROZÓK

Ezek az időhatározók nagyon gyakoriak a present continuous használatában, midegyik arra vonatkozik, hogy a beszéd pillanatában történik valami.

2. Jövőbeli tervek kifejezése, amelyek előre megtervezettek

They are meeting their friends tomorrow.

Tomorrow, we are visiting the museum downtown.

Next week, she is attending a conference in New York.

On Saturday, they are going hiking in the mountains.

Next month, I am starting my new job at the company.

In April, we are traveling to Europe for vacation.

Next year, he is studying abroad in Japan.

On Friday, they are throwing a party for their anniversary.

In the summer, we are renovating our kitchen.

Next semester, she is taking a photography course.

In the fall, they are moving to a new city for work.

3. Átmeneti vagy ideiglenes cselekvések kifejezése

She is staying with her sister until she finds a new apartment.

She is borrowing my car while hers is in the shop.

They are living with their parents until they save enough money for their own place.

I'm using my sister's laptop while mine is being repaired.

We are renting a car for the weekend trip.

He is working as a freelancer until he finds a full-time job.

They are staying at a hotel until their house is ready for move-in.

She is volunteering at the local shelter until she starts her new job.

I'm using public transportation until I get my car back from the mechanic.

They are staying with relatives while their home is being renovated.

4. Frusztráció vagy panaszok kifejezése a jelenlegi helyzet miatt

"It's raining again. I'm so tired of this weather!"

She's constantly interrupting me when I'm trying to work.

They're always making so much noise late at night; it's impossible to sleep!

He's always leaving his dirty dishes in the sink for me to clean up.

She's always borrowing my things without asking first.

They're constantly changing the schedule at work, and it's driving me crazy.

Ebben az esetben gyakran fordul elő, hogy olyan időhatározó van a mondatban, amit az egyszerű jelenben szokhattunk meg, pl. always: I’m always losing my keys.

Tehát, fontos megjegyezni, hogy a Present Continuous nem csak a jelenben zajló cselekvéseket fejezheti ki, hanem olyan jövőbeli cselekvéseket is, amelyek már előre megtervezettek vagy megegyezés alapján fognak bekövetkezni. Sőt, még a gyakori tevékenységekre is használhatjuk mint a present simple-t (egyszerű jelen), DE csak akkor ha az frusztrációt okoz, vagy nemtetszésünket akarjuk kifejezni.

Egyszerű jelen (simple present) vagy present continuous

Tanulmányozd ezeket a mondatokat. Miért nem jó a csillaggal megjelölt mondat?

Statikus igék (stative verbs)

Bizonyos igék általában nem alkalmazhatók a Present Continuous időtenssel, mivel vagy statikus tevékenységeket, tulajdonságokat vagy általános igazságokat fejeznek ki. Ezek közé tartoznak például:

Az érzékszervekkel kapcsolatos igék: see (lát), hear (hall), smell (szagol), taste (kóstol), és feel (érez). Például: "I see a beautiful bird in the tree." (Nem: "I am seeing a beautiful bird in the tree.")

Gondolkodási, értékelési vagy véleménykifejezési igék: believe (hisz), think (gondol), understand (megért), know (tud), és remember (emlékszik). Például: "I understand the situation now." (Nem: "I am understanding the situation now.")

Tulajdont kifejező igék: own (birtokol), have (van neki), belong (tartozik valakihez). Például: "He has a car." (Nem: "He is having a car.")

Érzelmek kifejezésére szolgáló igék: love (szeret), hate (utál), like (kedvel), want (akar). Például: "She loves chocolate." (Nem: "She is loving chocolate.")

További blog cikkek

Egyszerű és folyamatos jelen feladatok

Egyszerű és folyamatos jelen feladatok

Egyszerű és folyamatos jelen feladatok.

Olvass tovább
Present perfect

Present perfect

Present perfect használata, formája, példamondatok és feladatok.

Olvass tovább
Present Simple

Present Simple (Egyszerű jelen)

Present Simple használata, formája, példamondatok és feladatok.

Olvass tovább