Present Perfect (Befejezett jelen)

Az angol nyelv gazdag igeidőrendszere számos lehetőséget kínál a pontos időbeli viszonyok kifejezésére. Az egyik ilyen időtartam a "Present Perfect" igeidő, mely a jelenre vonatkozó múltbeli eseményeket fejezi ki. Ebben a cikkben mélyebben fogunk belemenni ebbe az igeidőbe, meghatározva a formáját és megvizsgálva, mikor alkalmazzuk a mindennapi kommunikációban.

A present perfect igeidő szemléltetése

A múltban a jelenig történő cselekvés. A "this morning" esetén még nem ért véget a reggel, még akár több kávét is megihatok.

A Present Perfect Formája

Állítás

[HAVE/HAS] + [Past Participle]

Például:

Tagadás

[HAVE/HAS] + NOT + [Past Participle]

[HAVE/HAS] + NEVER + [Past Participle]

Például:

Kérdés

[HAVE/HAS] + ALANY + [Past Participle]

A Present Perfect Használata

1. Olyan cselekményekre, amik a múltban kezdődtek, és még mindig tartanak:

A 'for' és a 'since' gyakori szavak az idő kifejezésére. A 'for'-t időtartamra, a 'since'-t pedig időpontra használjuk.

2. Amikor múltbeli tapasztalatokról beszélünk vagy azok hiányáról. Ilyenkor gyakori a "never" és az "ever" határozók.

Hasonlóan, amikor valamit már megtettem vagy még nem. A gyakori időhatárzók itt az "already" és a "yet".

 • I'm not hungry. I have already had lunch.
 • I haven't done the laundry yet.
 • 3. Amikor valamit először csinálunk.

  4. Olyan cselekvések, amik hatással vannak a jelenre:

  Hasonlóan, amikor éppen valamit csináltunk, gyakori itt a "just".

  Present Perfect vagy Present Perfect Continuous

  Mi az alábbi két mondat közti jelentésbeli különbség?

  Az első esetén az eredményre vagyunk kíváncsiak, tehát arra, hogy ki van festve a konyha. Az eredmény a fontos, a festés cslekménye nem fontos, hanem az, hogy be van fejezve

  A második esetén pont fordítva: a festés cselekménye a lényeg. A cselekmény még nem fejeződött be.

  Present Perfect példamondatok

  Have you ever traveled abroad? (Voltál már külföldön?)

  I have read that book. (Elolvastam azt a könyvet.)

  He has broken his leg. (Eltörte a lábát.) - (Mostanában még mindig nehezen mozog.)

  They have already left. (Már elmentek.)

  She has just graduated from college. (Épp most végzett az egyetemen.)

  We have seen that movie before. (Láttuk azt a filmet korábban is.)

  I haven't eaten lunch yet today. (Még nem ettem meg az ebédemet ma.)

  She has dyed her hair purple! (Lilára festette a haját!)

  I have told you not to touch that. (Megmondtam, hogy ne nyúlj hozzá.)

  I have worked here for five years. (Öt éve dolgozom itt.)

  I have seen that movie three times already.

  (Már háromszor láttam azt a filmet.)

  They have never visited Europe before.

  (Még sosem jártak Európában.)

  Have you ever tried sushi?

  (Kipróbáltad már a sushit?)

  She has lived in London since 2010.

  (2010 óta Londonban él.)

  We have just finished our homework.

  (Épp most fejeztük be a házi feladatunkat.)

  My parents have known each other since high school.

  (A szüleim ismerik egymást a középiskolai éveik óta.)

  I have been to Australia, but I haven't been to New Zealand yet.

  (Voltam már Ausztráliában, de még nem voltam Új-Zélandon.)

  She has broken her phone, so she needs to get a new one.

  (Elrontotta a telefonját, így szüksége van egy újra.)

  Has the mail arrived yet?

  (Megérkezett már a posta?)

  They have known about the problem for weeks, but they haven't done anything to fix it.

  (Hetek óta tudnak a problémáról, de még nem tettek semmit annak megoldása érdekében.)

  Feladatok

  Írd be a megfelelő alakot a mondat mellett. Használd az összevont alakot tagadás esetén, pl.: hasn't done (NEM has not done).

  She (not / eat) dinner yet.

  We (never / visit) that museum.

  Tom (not / finish) his homework.

  They (just / buy) a new car.

  I (not / see) that movie before.

  The train (already / leave) when we arrived.

  The children (not / clean) their room.

  Mary (live) in London for five years.

  My sister (not / be) to Paris.

  He (just / start) a new job.

  We (not / visit) our grandparents in months.

  The company (not / announce) the new policy yet.

  ( you ever try) sushi?

  I (never / see) such a beautiful sunset.

  The students (already / finish) the exam.

  She (not / read) the book you recommended.

  How many countries (you / visit) so far?

  The chef (not / cook) this dish before.

  I (just / hear) the news about the accident.

  He (not / decide) where to go for vacation.

  The kids (never / play) that board game.

  Please be quite. The concert (already / start).

  They (not / fix) the leak in the roof yet.

  She (live) here all her life.

  I (not / meet) her new boyfriend.

  The students (not / study) for the test.

  (You / ever / try) rock climbing?

  The sun (already / set) when we arrived.

  Helyes válaszok száma: / 30.

  Ha fel akarod gyorsítani a tanulás folyamatát, keress egy angoltanárt adatbázisunkból:

  VÁLASSZ EGY ANGOLTANÁRT
  További blog cikkek
  Angol igeidők

  Angol igeidők

  Angol igeidők, gyakorlás, igeidő táblázat, összefoglalás. Ismerkedjen meg az angol nyelv különböző igeidőivel és azok használatával.

  Olvass tovább