Present Simple (Egyszerű jelen idő)

Az egyszerű jelen idő (present simple) az angol nyelv egyik alapvető igeideje, amely széles körben használt mindennapi kommunikációban. A helyes formája és használatának elsajátítása segít hatékonyan kifejezni a jelenben zajló eseményeket, és cselekvéseket.

A present simple igeidő szemléltetése

A Present Simple formája

A to be ige esetén

A to be létige különleges, ezért külön kezelendő a többi igétől. Például formája is nagyon eltérő:

Állítás

I am

You are

He/She/It is

We are

You are

They are

Például:

Tagadás

Tagadás esetén egyszerűen a NOT tagadószó kerül az ige után.

Összevont alakok esetén ilyenkor az are és az is esetén két lehetőség is van: You aren't/You're not. She isn't/She's not...Az am alak viszont nem vonható össze a NOT szócskával: I'm not (NEM I amn't).

Például:

Kérdés

Kérdésnél felcseréljük az igét és az alanyt: You are... > Are you...?

Például:

Minden más ige esetén

Állítás

Alany + ige (Egyes szám harmadik személyben s ragot kap)

Például:

Tagadás

Alany + do/does + NOT + ige (itt már nincs s rag E/3-ban, mert a do segédigére megy rá: does)

Például:

Ha a never (sosem) határozó kerül a mondatba, akkor már nem tagadunk, pl.: She never has breakfast (Sosem reggelizik).

Kérdés

(Kérdőszó) + do/does + alany + ige

Például:

A Present Simple használata

Általános igazságok és tények kifejezése

Rendszeres vagy ismétlődő cselekvések

Állandó állapotok és tulajdonságok kifejezése

Időpontok és időbeosztások kifejezése

Kedvtelések, szokások és preferenciák kifejezése

Időhatározók

Az alábbi időhatározók nagyon gyakoriak a Present Simpleben:

never - sometimes - often - usually - always

Ezek az időhatározók általában az alany és a főige közé kerülnek:

Ha a főige a to be, akkor viszont utána jönnek:

A usually és a sometimes állhat a mondat elején vagy a végén is.

Példamondatok

She works in a hospital.

Ő egy kórházban dolgozik.

We go swimming every Sunday.

Minden vasárnap úszni megyünk.

He doesn't like coffee.

Nem szereti a kávét.

They are from Germany.

Németországból származnak.

Do you play the guitar?

Játszol gitáron?

Is the museum open on Mondays?

A múzeum nyitva van hétfőn?

They have two dogs and a cat.

Két kutyájuk és egy macskájuk van.

We don't speak Chinese.

Nem beszélünk kínaiul.

Is your sister a teacher?

A nővéred tanár?

He usually arrives on time.

Általában időben érkezik.

Do they live in a big house?

Nagy házban élnek?

The sun sets in the west.

A nap nyugaton nyugszik.

She doesn't have a car.

Nincs autója.

Feladatok

Írd be a megfelelő alakot a mondat mellett. Használd az összevont alakokat, pl.: doesn't like (NEM does not like), aren't (NEM are not).

She (not / eat) dinner.

We (usually / go) to the gym on Fridays.

He (not / speak) Spanish.

(you / like) ice cream?

I (not / have) time in the morning.

They (not / watch) TV in the evening.

We (visit) our grandparents every month.

She (be) a doctor.

It (not / be) sunny today.

They (not / be) in the office on Saturdays.

(It / be) your birthday tomorrow?

What time (your / train / leave)?

We (not / be) late for the meeting.

(you / like) tea?

My girlfriend (not / walk) to school. She has a car.

Helyes válaszok száma: / 15.

Ha fel akarod gyorsítani a tanulás folyamatát, keress egy angoltanárt adatbázisunkból:

VÁLASSZ EGY ANGOLTANÁRT
További blog cikkek
Angol igeidők

Angol igeidők

Angol igeidők, gyakorlás, igeidő táblázat, összefoglalás. Ismerkedjen meg az angol nyelv különböző igeidőivel és azok használatával.

Olvass tovább
Present perfect

Present perfect

Present perfect használata, formája, példamondatok és feladatok.

Olvass tovább