Baking soda magyarul

A baking soda magyarul "szódabikarbóna". Régiesen így is hívták: kettedszénsavas szikeny. A kémiában pedig így hívják: nátrium-hidrogén-karbonát.

Baking soda magyarul

Angolul is lehet mondani, hogy "sodium bicarbonate", ahol a sodium nem más mint a nátrium. Ez az egyik olyan elem, ami nagyon más mint magyarul. (A másik a kálium: potassium).

Példamondatok

Baking soda is commonly used in baking to help dough rise and achieve a light texture.

A szódabikarbónát gyakran használják sütésnél, hogy a tészta megemelkedjen és könnyű szerkezetet érjen el.

Many households use baking soda as a natural cleaner due to its effective stain-removing properties.

Sok háztartásban használnak szódabikarbónát természetes tisztítószerként a hatékony folteltávolító tulajdonságai miatt.

Brushing your teeth with a paste made of baking soda and water can help whiten your teeth naturally.

A fogmosás szódabikarbóna és víz pasztájával természetesen fehérítheti fogait.

Baking soda is a versatile ingredient, not only enhancing the taste of certain dishes but also acting as a deodorizer in the refrigerator.

A szódabikarbóna sokoldalú összetevő, nemcsak fokozza egyes ételek ízét, hanem hűtőszekrényben is dezodorálóként funkcionál.

If you mix baking soda with vinegar, you'll witness a chemical reaction that can be used for cleaning purposes.

Ha szódabikarbónát kever a ecettel, egy kémiai reakciót tapasztalhat, amelyet tisztítási célokra lehet felhasználni.

További blog cikkek

Passion fruit magyarul

Passion fruit magyarul

Mi a passion fruit magyarul és mi ennek a különleges nevű gyümölcsnek az etimológiai háttere?

Olvass tovább
Turmeric magyarul

Turmeric magyarul

Mi a turmeric magyarul, és milyen érdekességeket találni a szó etimológiájában?

Olvass tovább
Thyme magyarul

Thyme magyarul

A thyme magyar fordítása. Angol és magyar etimológia.

Olvass tovább