Mockingbird magyarul

A mockingbird magyarul "gezerigó" vagy "sokszavú poszáta". Nevét arról kapta, hogy még éjjel is énekel, és képes utánozni vagy "gúnyolni" - mock más madarakat. Latinul "mimus polyglottus", azaz többnyelvű utánzó.

mockingbird magyarul

Tehát a film címével ellentétben (Ne bántsátok a feketerigót - To Kill a Mockingbird), a madár tényleges neve gezerigó vagy sokszavú poszáta.

Példamondatok

The mockingbird sang a beautiful melody, mimicking the sounds of other birds in the garden.

A gezerigó gyönyörű dallamot énekelt, más madarak hangjait utánozva a kertben.

Atticus Finch explained to Scout that it's a sin to kill a mockingbird because they only bring joy with their songs.

Atticus Finch elmagyarázta Scoutnak, hogy bűn egy gezerigót megölni, mert csak örömet hoznak dalukkal.

In the novel, the symbol of the mockingbird represents innocence and the unjust harm inflicted on those who do good.

A regényben a sokszavú poszáta szimbolizálja az ártatlanságot és az igazságtalan kárt, amit azok szenvednek, akik jót tesznek.

Scout and Jem were fascinated by the mysterious mockingbird that seemed to visit their neighborhood every spring.

Scout és Jem elbűvölve figyelték a rejtélyes sokszavú poszáta, amely úgy tűnt, minden tavasszal felkereste a környéküket.

As the mockingbird perched on the fence, its intricate mimicry brought smiles to those who paused to listen.

Amint a gezerigó a kerítésre telepedett, bonyolult utánzása mosolyt hozott azok arcára, akik megálltak, hogy hallgassák.

További blog cikkek

Passion fruit magyarul

Passion fruit magyarul

Mi a passion fruit magyarul és mi ennek a különleges nevű gyümölcsnek az etimológiai háttere?

Olvass tovább
Turmeric magyarul

Turmeric magyarul

Mi a turmeric magyarul, és milyen érdekességeket találni a szó etimológiájában?

Olvass tovább
Baking soda magyarul

Baking soda magyarul

Baking soda magyarul: szódabikarbóna. Etimológia és egy kis kémia.

Olvass tovább