Surname magyarul

A surname magyarul "vezetéknév" vagy "családnév".

Surname magyarul

A surname szó a sur „fent” + name (név) szóból származik. A surname kifejezést először a feudális urak használták, akik tulajdonuk nevét vették fel családnevükként. A vezetéknév származhat helynévből (pl. London) vagy kereskedelem (pl. Schneider németül "szabót" jelent).

Smith is a common surname in English-speaking countries.

Smith egy gyakori vezetéknév az angol nyelvterületen.

Johnson is another well-known surname in the United States.

Johnson egy másik jól ismert vezetéknév az Egyesült Államokban.

Garcia is a common Hispanic surname with Spanish origins.

Garcia egy gyakori spanyol eredetű vezetéknév a spanyol nyelvterületen.

Chan is a popular surname in many Chinese-speaking communities.

Chan egy népszerű vezetéknév a kínai nyelvterületeken.

Müller is a common German surname that means "miller" in English.

Müller egy gyakori német vezetéknév, ami angolul "malom" jelentésű.

Kim is a frequent Korean surname with significant cultural importance.

Kim egy gyakori koreai vezetéknév, melynek jelentős kulturális szerepe van.

Patel is a common surname among people of Indian descent.

Patel egy gyakori vezetéknév az indiai származású emberek körében.

O'Connor is a well-known Irish surname with a rich history.

O'Connor egy jól ismert ír vezetéknév gazdag történelemmel.

Nguyen is a prevalent Vietnamese surname with various regional pronunciations.

Nguyen egy elterjedt vietnámi vezetéknév, különböző regionális kiejtésekkel.

Santos is a common Portuguese and Spanish surname meaning "saints" in English.

Santos egy gyakori portugál és spanyol vezetéknév, ami angolul "szenteket" jelent.

Miller is an English occupational surname associated with milling grain.

Miller egy angol foglalkozási vezetéknév, melyet a gabonamalomhoz kapcsolnak.

Tanaka is a popular Japanese surname with a diverse range of meanings.

Tanaka egy népszerű japán vezetéknév változatos jelentéstartalommal.

Rossi is a common Italian surname that originated from the word "rosso" meaning red.

Rossi egy gyakori olasz vezetéknév, ami a "rosso" szóból ered, és vöröst jelent.

Smithson is a less common surname derived from combining "Smith" and "son."

Smithson egy kevésbé gyakori vezetéknév, mely a "Smith" és "son" kombinációjából származik.

Choi is a common Korean surname with historical significance.

Choi egy gyakori koreai vezetéknév történelmi jelentőséggel.

További blog cikkek

Passion fruit magyarul

Passion fruit magyarul

Mi a passion fruit magyarul és mi ennek a különleges nevű gyümölcsnek az etimológiai háttere?

Olvass tovább
Mockingbird magyarul

Mockingbird magyarul

Mockingbird magyarul. Miért hívják "gúnyoló madárnak", azaz fecsegő poszátának ezt a madarat?

Olvass tovább
Potassium magyarul

Potassium magyarul

Potassium magyarul. Hogy lehet a magyar neve a potassiumnak ennyire eltérő? Egy kis etimológia és példamondatok.

Olvass tovább